Thursday, October 5, 2017

Bống Bống Bang Bang Beat Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Bống Bống Bang Bang Beat Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Bống Bống Bang Bang Beat Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Bống Bống Bang Bang Beat Lyrics have been many singers present, if

Bống Bống Bang Bang Beat Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Bống Bống Bang Bang Beat Lyrics song presented by V.ABài hát: Bống Bống Bang Bang Beat - V.A


Ngày xưa xưa ơi là xưa ở một nơi đồng quê bát ngát

Nhà kia có 2 chị em tên được cha đặt là Tấm Cám

Từ thuở ấu thơ Tấm đã mơ về hơi ấm tay mẹ

Sẽ có ngày tấm thân này tìm ra lối thoát về nơi ấm êm


Sinh ra trong gia đình vô tâm không thương mình

Thương thay cho thân phận đời cô Tấm

Vui chơi hay sa đà Rong chơi đi la cà

Không quan tâm ai Trời ơi con Cám


Lừa Tấm lấy hết cá tôm

Một mình Cám ấp ôm chiến công về nhà

Tấm ơi chớ lo hạnh phúc sẽ đến với người thật thà


Ối a

i a i a i a i a

Ối a

i a i a ia ia

Bống Bống Bống Bống Bang Bang

lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta

Bống Bống Bống Bống Bang Bang

chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người.


Bống Bống Bống Bống Bang Bang

lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta

Bống Bống Bống Bống Bang Bang

chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người.
You're watching

correct Bống Bống Bang Bang Beat Lyrics

if you detect errors in the Bống Bống Bang Bang Beat Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Bống Bống Bang Bang Beat Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Bống Bống Bang Bang Beat Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...