Thursday, October 5, 2017

Cách Để Quên Một Người Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Cách Để Quên Một Người Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Cách Để Quên Một Người Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Cách Để Quên Một Người Lyrics have been many singers present, if

Cách Để Quên Một Người Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Cách Để Quên Một Người Lyrics song presented by Hồ Quang HiếuTối qua bỗng tình cờ, thấy anh sau những dại khờ

Chắc anh tìm thấy nụ cười nên cười thật tươi

Những nụ cười đó em chẳng được giành

Nỗi đau đành mang một mình

Lẽ loi buồn em lặng nhìn bóng anh xa dần

Còn em đứng trong cuộc tình


Phải chẳng anh đã quên được em

Và đang bước đi trên con đường riêng

Phải chăng anh đã quên tình yêu

Với bao vui buồn với bao mộng mơ

Phải chăng anh đã không còn mong

Được trông thấy em như em khát khao

Hãy cho em một chút vô tâm để quên được anh.
You're watching

correct Cách Để Quên Một Người Lyrics

if you detect errors in the Cách Để Quên Một Người Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Cách Để Quên Một Người Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Cách Để Quên Một Người Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...