Thursday, October 5, 2017

Câu Hỏi Khó Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Câu Hỏi Khó Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Câu Hỏi Khó Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Câu Hỏi Khó Lyrics have been many singers present, if

Câu Hỏi Khó Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Câu Hỏi Khó Lyrics song presented by Nhật Kim AnhBài hát: Câu Hỏi Khó - Nhật Kim Anh


Đừng hỏi, em yêu anh thế nào?

Đừng hỏi, bên người em có vui?

Bởi vì em yêu anh, đừng hỏi em người ơi!

Những câu hỏi đã biết câu trả lời


Đừng hỏi trái tim em muốn gì.

Em chỉ cần một mình anh thôii

Dù cho ai đổi thay , Thì em vẫn là em

Sẽ yêu mãi chỉ một người là anh


Nào ai đếm những ánh sao trên trời cao

Nào ai đếm lá khô rơi khi thu về

Nào ai đếm tiếng mưa, hạt cát nơi sông dài

Sao đếm được tình của em về anh.


Nào ai biết những cánh chim bay về đâu

Nào ai biết mây trôi hoài tự bao giờ

Nào ai biết trái tim sẽ đến khi ngừng đập

Chỉ biết rằng em yêu anh vậy thôi.
You're watching

correct Câu Hỏi Khó Lyrics

if you detect errors in the Câu Hỏi Khó Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Câu Hỏi Khó Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Câu Hỏi Khó Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...