Thursday, October 5, 2017

Cho Vừa Lòng Em Remix Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Cho Vừa Lòng Em Remix Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Cho Vừa Lòng Em Remix Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Cho Vừa Lòng Em Remix Lyrics have been many singers present, if

Cho Vừa Lòng Em Remix Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Cho Vừa Lòng Em Remix Lyrics song presented by Lương Gia HuyBài hát: Cho Vừa Lòng Em Remix - Lương Gia Huy


Thôi rồi ta đã xa nhau

Kể từ đêm pháo đỏ rượu hồng

Anh đường anh em đường em

Yêu thương xưa chỉ còn âm thầm


Em đành quên cả sao em

Kỷ niệm xưa sánh như biển lớn

Ân tình cao tựa bằng non

Chi đổi bằng nhung lụa sao người


Anh về gom lại thư em

Cả nghìn trang giấy mỏng xanh màu

Gom cả áo lạnh ngày xưa

Anh đem ra đốt thành tro tàn


Cho người xưa khỏi phân vân

Khi ngồi đan áo cho người mới

Khi mùa đông lạnh lùng sang

Cho Vừa Lòng Em

Em khỏi nhớ chuyện ngày xưa


Em ơi! hết rồi hết rồi

Chẳng còn chi nữa đâu em

Yêu thương như nước trôi qua cầu

Như đàn trỗi cung sầu


Còn gì nữa đâu?

Tôi thề tôi chẳng yêu ai

Vì người ta cứ phụ tôi hoài

Bây giờ tôi chẳng còn tin


Trong nhân gian có kẻ chung tình

Tôi giận tôi đã ngây thơ

Đem tình yêu hiến dâng cho người hết

Nên giờ tôi chẳng còn chi

Khi người ngoảnh mặt mà đi
You're watching

correct Cho Vừa Lòng Em Remix Lyrics

if you detect errors in the Cho Vừa Lòng Em Remix Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Cho Vừa Lòng Em Remix Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Cho Vừa Lòng Em Remix Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...