Thursday, October 5, 2017

Cô Gái Mở Đường Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Cô Gái Mở Đường Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Cô Gái Mở Đường Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Cô Gái Mở Đường Lyrics have been many singers present, if

Cô Gái Mở Đường Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Cô Gái Mở Đường Lyrics song presented byĐi dưới trời khuya sao đêm lấp lánh

Tiếng hát ai vang động cây rừng

Phải chăng em cô gái mở đường

Không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát

Ôi! những cô con gái đang ngày đêm mở đường

Hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường!


Em đi lên rừng cây xanh mở lối,

Em đi lên núi núi ngả cúi đầu,

Em đi bắc những nhịp cầu đưa những con đường tổ quốc yêu thương cho xe thẳng tới chiến trường


Cô gái miền quê ra đi cứu nước

Mái tóc xanh xanh tuổi trăng tròn

Bàn tay em phá đá mở đường gian khó phải lùi nhường em tiến bước

Em có nghe tiếng súng nơi tiền phương giục lòng

Miền nam hoa thiết gọi cả nước ta lên đường

Tiếng hát Bác Hồ trong tim ngời sáng như sao mây lấp lánh rọi núi rừng

Soi cho em đất trạng đường chứ đất quê nhà Tổ Quốc yêu thương Ôi! Con đường ấy anh hùng!
You're watching

correct Cô Gái Mở Đường Lyrics

if you detect errors in the Cô Gái Mở Đường Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Cô Gái Mở Đường Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Cô Gái Mở Đường Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...