Thursday, October 5, 2017

Cơn Gió Lạ Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Cơn Gió Lạ Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Cơn Gió Lạ Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Cơn Gió Lạ Lyrics have been many singers present, if

Cơn Gió Lạ Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Cơn Gió Lạ Lyrics song presented by Phương LinhBài hát: Cơn Gió Lạ - Phương Linh


Lặng im căn gắc lặng yên vầng trăng

Lặng yên thơm ngát môi hồng thật trong sáng

Ánh mắt bên ô cửa sổ cứ thao thức mong chờ cơn gió lạ

Ngủ ngon anh nhé tình yêu của em

Và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn

Phải làm chi để hết buồn chỉ vì quá nhớ người

Một cảm giác rất trống vắng đến hiu quạnh


Ngoài đời sương gió tội lắm đôi vai gầy

Giờ anh nơi ấy hình dung em chốn này

Rất cần hơi ấm rất sợ đêm trắng

Em thường vân ước ao rằng

Một ngày đang tơi người ấy không xa vời

Và anh sẽ đến nhìn em hé môi cười

Anh về đi nhé hãy về đi nhé

Chính nơi mà ta hẹn thề
You're watching

correct Cơn Gió Lạ Lyrics

if you detect errors in the Cơn Gió Lạ Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Cơn Gió Lạ Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Cơn Gió Lạ Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...