Thursday, October 5, 2017

Con Xin Lỗi Mẹ Thiên Nhiên Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Con Xin Lỗi Mẹ Thiên Nhiên Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Con Xin Lỗi Mẹ Thiên Nhiên Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Con Xin Lỗi Mẹ Thiên Nhiên Lyrics have been many singers present, if

Con Xin Lỗi Mẹ Thiên Nhiên Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Con Xin Lỗi Mẹ Thiên Nhiên Lyrics song presented by Nguyễn Đình VũBài hát: Con Xin Lỗi Mẹ Thiên Nhiên - Nguyễn Đình Vũ


1. Nhìn lại xem chúng ta đã làm gì

Ngoài việc tàn phá mọi thứ

Nhìn lại xem chúng ta đã nhẫn tâm

Đến mức nào.


Sự tức giận của cây cối

Sự tức giận của bầu trời

Sự tức giận của biển rộng

Nước mắt đã chảy thành dòng

Sự tức giận của cơn gió tức giận của không khí

Ta thở từng ngày.


[ĐK:]

Con xin lỗi mẹ thiên nhiên, con xin lỗi mẹ thiên nhiên

Con luôn tin vào nay mai, mong chúng ta sẽ dừng lại

Ôm đôi tay mẹ bao dung, giang đôi tay mẹ khoan dung

Con cảm thấy thật nhẫn tâm biết bao.


Con xin lỗi mẹ thiên nhiên, con xin lỗi mẹ thiên nhiên

Con luôn tin vào nay mai, mong chúng ta sẽ dừng lại

Ôm đôi tay mẹ bao dung, giang đôi tay mẹ khoan dung

Con cảm thấy thật nhẫn tâm biết bao.


2. Mẹ thiên nhiên không có tay, không có chân, mẹ mù loà

Mẹ thiên nhiên không biết nghe, không biết khóc, không biết cười

Mẹ chính là những cây cối, chính là những bầu trời

Chính là những biển rộng nước mắt mẹ chảy thành dòng

Chính là những cơn gió chính là những không khí ta thở từng ngày.

You're watching

correct Con Xin Lỗi Mẹ Thiên Nhiên Lyrics

if you detect errors in the Con Xin Lỗi Mẹ Thiên Nhiên Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Con Xin Lỗi Mẹ Thiên Nhiên Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Con Xin Lỗi Mẹ Thiên Nhiên Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...