Thursday, October 5, 2017

Con Xin Sám Hối Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Con Xin Sám Hối Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Con Xin Sám Hối Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Con Xin Sám Hối Lyrics have been many singers present, if

Con Xin Sám Hối Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Con Xin Sám Hối Lyrics song presented byBài hát: Con Xin Sám Hối - Hồ Quang Hiếu


Bao đời con tăm tối, tham đắm si mê hoài

Con thành tâm sám hối, tội lỗi con tạo ra

Với trái tim vị tha, Quán Thế Âm Bồ Tát

Cứu vớt con một phen, vượt thoát cơn ưu phiền.


Bao năm lênh đênh, chìm nổi thấy đâu bình yên

Hơn thua đua tranh, được mất khổ đau triền miên

Con nay quy y, thề trước tấm gương Tự Tôn

Tu hành niệm Phật tịnh tấn.


Gieo câu yêu thương, từ ái đến nơi vùng sâu

Thêm câu Nam mô, thường biết nhiếp tâm bền lâu

Cho ta tin sâu, Phật Pháp xóa tan niềm đau

Xây đời sáng tươi nhiệm màu.


Quay về thôi em nhé, cho trái tim thanh tịnh

Cho nụ hoa môi hé tươi thắm như mùa xuân

Tỏa ngát hương gần xa, nối kết duyên tình ta

Vĩnh viễn xa đường mơ, cùng bước theo Phật đà...
You're watching

correct Con Xin Sám Hối Lyrics

if you detect errors in the Con Xin Sám Hối Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Con Xin Sám Hối Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Con Xin Sám Hối Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...