Thursday, October 5, 2017

Dòng Sông Sao Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Dòng Sông Sao Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Dòng Sông Sao Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Dòng Sông Sao Lyrics have been many singers present, if

Dòng Sông Sao Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Dòng Sông Sao Lyrics song presented by Hương GiangBài hát: Dòng Sông Sao - Hương Giang


Ðêm nay mình em trông lên trời sao nhớ anh

Sao rơi đầy sông long lanh tựa như mắt em

Sông ơi đừng trôi đêm hãy ở đây với tôi

Cho tôi chìm trong long lanh ngàn sao dịu êm


Anh yêu giờ đây

Đang đi về nơi chốn nào

Nơi đây dòng sông cô đơn nghìn sao vắng anh

Sao trên trời kia xin đi tìm anh suốt đời

Cho ta gặp nhau khi trên dòng sông đầy sao


Nhớ anh em thầm ước ao bao điều

Sông ơi! Xin đừng cuốn đi trời sao

Sớm mai khi ngập sáng ánh bình minh

Vẫn còn vấn vương lời yêu mãi


Ðêm nay mình em trông lên trời sao nhớ anh

Sao rơi đầy sông long lanh tựa như mắt em

Sông ơi đừng trôi đêm hãy ở đây với tôi

Cho tôi chìm trong long lanh ngàn sao dịu êm


Nhớ anh em thầm ước ao bao điều

Sông ơi! Xin đừng cuốn đi trời sao

Sớm mai khi ngập sáng ánh bình minh

Vẫn còn vấn vương lời yêu mãi


Vẫn đây bao lời nói yêu ban đầu

Đêm nay sao chỉ có riêng mình em

Vẫn đây bao hình bóng anh kề bên

Với ngàn ánh sao chờ anh mãi

Vẫn còn vấn vương lời yêu mãi

You're watching

correct Dòng Sông Sao Lyrics

if you detect errors in the Dòng Sông Sao Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Dòng Sông Sao Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Dòng Sông Sao Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...