Thursday, October 5, 2017

Đêm Nhớ Em Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Đêm Nhớ Em Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Đêm Nhớ Em Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Đêm Nhớ Em Lyrics have been many singers present, if

Đêm Nhớ Em Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Đêm Nhớ Em Lyrics song presented by Tuấn HưngBài hát: Đêm Nhớ Em - Tuấn Hưng


Bóng tối quanh tôi tiễn em đi rồi

Trong đáy đêm sâu chỉ còn ta với ta

Nghe lá đêm rơi tôi về nghe tiếng mưa rơi

Bên thềm bước chân còn trong giá lạnh.


Bóng tối quanh tôi bóng em đâu rồi

Bên mái hiên xưa tôi ngồi tay với tay

Nghe bước chân đêm xa rồi đâu dáng em xưa

Hao gầy bóng đêm còn mình tôi với tôi.


Bao yêu thương trong tim ngày xưa đã xa

Ðêm nay tôi cô đơn ngồi đây nhớ thương muôn trùng

Chắc em còn nhớ, mong cho đêm cô đơn rồi qua nỗi đau

Xin cho mưa thôi rơi tình ơi đã xa xôi rồi.


Bóng tối quanh tôi

Bóng tối quanh tôi

Bóng tối quanh tôi.


Chuyện tình yêu đôi ta rẽ đôi

Bao lời yêu đã vỗ cánh rồi

Thầm cầu mong cho em hãy quên những kỷ niệm xưa

Cuộc tình ta tan như giấc mơ hình bóng cũ mãi trôi về đâu

Giờ đã hết bao nhiêu yêu thương cô đơn lối về.
You're watching

correct Đêm Nhớ Em Lyrics

if you detect errors in the Đêm Nhớ Em Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Đêm Nhớ Em Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Đêm Nhớ Em Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...