Thursday, October 5, 2017

Giấc Mơ Của Con (Khép Mắt Chờ Ngày Mai OST) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Giấc Mơ Của Con (Khép Mắt Chờ Ngày Mai OST) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Giấc Mơ Của Con (Khép Mắt Chờ Ngày Mai OST) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Giấc Mơ Của Con (Khép Mắt Chờ Ngày Mai OST) Lyrics have been many singers present, if

Giấc Mơ Của Con (Khép Mắt Chờ Ngày Mai OST) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Giấc Mơ Của Con (Khép Mắt Chờ Ngày Mai OST) Lyrics song presented by Thùy ChiBài hát: Giấc Mơ Của Con (Khép Mắt Chờ Ngày Mai OST) - Thùy Chi


Chiều hoàng hôn trên phố vắng nghiêng bóng ai vội vàng.

Một mình về theo lối cũ cùng kí ức xa xôi.

Lời mẹ ru như đâu đây vẫn bên con tháng ngày.

Vòng tay mềm chở che đi vào giấc mơ êm đềm.

Rồi từng mùa thu đi qua cây trút tán lá vàng.

Thời gian theo cơn gió cuốn cùng với những ước mơ.

Ngày bình yên sao thiếu vắng tiếng yêu thương hôm nào.

Tưởng rất gần mà ngỡ giờ đã xa thật rồi.

Từng lời ru ấm áp à ơi dừng chân ai lẻ bóng trên đường để giấc mơ mang tình yêu về dưới mưa.

Lời yêu thương ở trong trái tim dù chưa nói một lần dành trọn cho nhau với ước mơ bình yên.

Từng giọt sương bay bay chiều mưa cầm tay nhau dọc những con đường hàng phố cũng như buồn vui cùng bước chân.

Thầm mong cho ngày xưa dấu yêu những ước mơ sẽ trở về ở trong giấc mơ của tôi.

Chiều hoàng hôn trên phố vắng nghiêng bóng ai vội vàng.

Một mình về theo lối cũ cùng kí ức xa xôi.

Lời mẹ ru như đâu đây vẫn bên con tháng ngày.

Vòng tay mềm chở che đi vào giấc mơ êm đềm.

Rồi từng mùa thu đi qua cây trút tán lá vàng.

Thời gian theo cơn gió cuốn cùng với những ước mơ.

Ngày bình yên sao thiếu vắng tiếng yêu thương hôm nào.

Tưởng rất gần mà ngỡ giờ đã xa thật rồi.

Từng lời ru ấm áp à ơi dừng chân ai lẻ bóng trên đường để giấc mơ mang tình yêu về dưới mưa.

Lời yêu thương ở trong trái tim dù chưa nói một lần dành trọn cho nhau với ước mơ bình yên.

Từng giọt sương bay bay chiều mưa cầm tay nhau dọc những con đường hàng phố cũng như buồn vui cùng bước chân.

Thầm mong cho ngày xưa dấu yêu những ước mơ sẽ trở về ở trong giấc mơ của tôi.

Ở trong giấc mơ của tôi.

Chiều hoàng hôn trên phố vắng nghiêng bóng ai vội vàng

Một mình về theo lối cũ cùng kí ức xa xôi

Lời mẹ ru như đâu đây vẫn bên con tháng ngày

Vòng tay mềm chở che đi vào giấc mơ êm đềm

Rồi từng mùa thu đi qua cây trút tán lá vàng

Thời gian theo cơn gió cuốn cùng với những ước mơ

Ngày bình yên sao thiếu vắng tiếng yêu thương hôm nào

Tưởng rất gần mà ngỡ giờ đã xa thật rồi

Từng lời ru ấm áp à ơi dừng chân ai lẻ bóng trên đường để giấc mơ mang tình yêu về dưới mưa

Lời yêu thương ở trong trái tim dù chưa nói một lần dành trọn cho nhau với ước mơ bình yên

Từng giọt sương bay bay chiều mưa cầm tay nhau dọc những con đường hàng phố cũng như buồn vui cùng bước chân

Thầm mong cho ngày xưa dấu yêu những ước mơ sẽ trở về ở trong giấc mơ của tô

Chiều hoàng hôn trên phố vắng nghiêng bóng ai vội vàng

Một mình về theo lối cũ cùng kí ức xa xôi

Lời mẹ ru như đâu đây vẫn bên con tháng ngày

Vòng tay mềm chở che đi vào giấc mơ êm đềm

Rồi từng mùa thu đi qua cây trút tán lá vàng

Thời gian theo cơn gió cuốn cùng với những ước mơ

Ngày bình yên sao thiếu vắng tiếng yêu thương hôm nào

Tưởng rất gần mà ngỡ giờ đã xa thật rồi

Từng lời ru ấm áp à ơi dừng chân ai lẻ bóng trên đường để giấc mơ mang tình yêu về dưới mưa

Lời yêu thương ở trong trái tim dù chưa nói một lần dành trọn cho nhau với ước mơ bình yên

Từng giọt sương bay bay chiều mưa cầm tay nhau dọc những con đường hàng phố cũng như buồn vui cùng bước chân

Thầm mong cho ngày xưa dấu yêu những ước mơ sẽ trở về ở trong giấc mơ của tôi
You're watching

correct Giấc Mơ Của Con (Khép Mắt Chờ Ngày Mai OST) Lyrics

if you detect errors in the Giấc Mơ Của Con (Khép Mắt Chờ Ngày Mai OST) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Giấc Mơ Của Con (Khép Mắt Chờ Ngày Mai OST) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Giấc Mơ Của Con (Khép Mắt Chờ Ngày Mai OST) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...