Friday, October 13, 2017

Giêsu Là Bạn Thân Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Giêsu Là Bạn Thân Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Giêsu Là Bạn Thân Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Giêsu Là Bạn Thân Lyrics have been many singers present, if

Giêsu Là Bạn Thân Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Giêsu Là Bạn Thân Lyrics song presented by Đăng Quang, Phương LinhBài hát: Giêsu Là Bạn Thân - Đăng Quang, Phương Linh


1.

Chúa ở với em hoài, lòng em vững an không lo sợ chi

Giêsu là bạn thân cùng đi với em sớm tối

Có Chúa ở bên cạnh, miệng em hát ca, tâm em bình an

Giêsu ban cho em niềm vui, hạnh phúc.


ĐK:

La la là la, em ca ngợi Cha

Giêsu yêu em, Ngài che chở em, chuyện trò cùng em

La la là la, Halleluia

Giêsu dấu yêu và Ngài thật là, bạn thân rất thân.


2.

Bước với Chúa mỗi ngày, vượt qua khó khăn, chông gai, hiểm nguy.

Giêsu là đường đi, và đưa dẫn theo chân lý.

Có Chúa ở bên cạnh, lòng con vững tin, không lo sợ chi

Giêsu yêu thương con, và bên con mãi.
You're watching

correct Giêsu Là Bạn Thân Lyrics

if you detect errors in the Giêsu Là Bạn Thân Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Giêsu Là Bạn Thân Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Giêsu Là Bạn Thân Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...