Thursday, October 5, 2017

Gió Lạc Cầm Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Gió Lạc Cầm Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Gió Lạc Cầm Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Gió Lạc Cầm Lyrics have been many singers present, if

Gió Lạc Cầm Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Gió Lạc Cầm Lyrics song presented byBài hát: Gió Lạc Cầm - Đan Trường


Bay cao lời ca gởi trao chút thương quê nhà

Hey hey hey bay xa dõi theo bước chân mở lối người Việt Nam

Hớ ơ ơ ờ.... bay qua đồng xanh lúa non trắng tinh cò bay

Hey hey hey bay xa gửi trao tiếng ta đồng hường xa cách...


Hứ ự ự.... cho ta nghe cung đàn gợi nhớ lối mòn đường quen

Nghe... lạc cầm kêu tinh tính tính tang...

Ứ hự ư... nghe mênh mang câu hò điệu lí rưng rưng nhớ quê mình ơ....,

Như lời ru bồng bềnh tựa gió bay


Ta bay theo gió bồng bềnh bềnh ềnh ềnh ềnh.......

Bay cao lời ca gởi trao chút thương quê nhà

Hey hey hey bay xa dõi theo bước chân mở lối người Việt Nam hớ ơ ơ ờ....

Bay qua đồng xanh lúa non trắng tinh cò bay

Hey hey hey bay xa gửi trao tiếng ta đồng hương xa cách........
You're watching

correct Gió Lạc Cầm Lyrics

if you detect errors in the Gió Lạc Cầm Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Gió Lạc Cầm Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Gió Lạc Cầm Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...