Friday, October 13, 2017

Gót Son Lấp Vùi Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Gót Son Lấp Vùi Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Gót Son Lấp Vùi Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Gót Son Lấp Vùi Lyrics have been many singers present, if

Gót Son Lấp Vùi Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Gót Son Lấp Vùi Lyrics song presented by Đàm Vĩnh HưngBài hát: Gót Son Lấp Vùi - Đàm Vĩnh Hưng


Em đi chẳng ngó gì lúc Sài Gòn đang vui,

Sài gòn nhìn theo khóc một gót son lấp vùi.

Em đi về nơi ấy tôi đứng lặng Sài Gòn,

nhìn theo em tôi khóc những bước chân mỏi mòn!

Em đi em cứ đi, nhớ làm chi mà nhớ,

đường nào tôi cũng si, đường nào cũng đã khờ!

Em đi em cứ đi, nhớ làm chi mà nhớ,

máu tim này rộng mở tuôn theo dòng em đi!


Em đi chẳng ngó gì bóng một người chơi vơi,

bàng hoàng gạt nước mắt nhìn gót son lấp vùi.

Em đi vào nơi chốn, tôi rớt lại lề đường,

cuồng si dòng máu nóng dưới lớp da hao mòn!


Em đi em cứ đi, em đi em cứ đi, em đi em cứ đi, em đi em cứ đi,

máu tim này rộng mở tuôn theo dòng em đi......!
You're watching

correct Gót Son Lấp Vùi Lyrics

if you detect errors in the Gót Son Lấp Vùi Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Gót Son Lấp Vùi Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Gót Son Lấp Vùi Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...