Thursday, October 5, 2017

Hoa Thơm Bướm Lượn Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Hoa Thơm Bướm Lượn Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Hoa Thơm Bướm Lượn Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Hoa Thơm Bướm Lượn Lyrics have been many singers present, if

Hoa Thơm Bướm Lượn Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Hoa Thơm Bướm Lượn Lyrics song presented by Anh KhangBài hát: Hoa Thơm Bướm Lượn - Anh Khang


Ơi hoa tôi là này đóa hoa thơm

Ố tình là con bướm lượn

Ố tình là con bướm dạo ối a

Bớ cái duyên có ã ru hời

Tôi ơ hỡi bớ cái duyên có ã ru hời

Bướm lượn là bướm ôi a nó bay

Bướm dạo là bướm ôi a nó bay


Nước xanh tôi là này nước trong xanh

Ố tình là con cá lặn

Ố tình là con cá lội ối a...

Bớ cái duyên có a ru hời


Tôi ơ hỡi bớ cái duyên có a ru hời

Cá lặn là cá ơi à nó bơi

Cá lội là cá ơi à nó bơi.


Ấy iu ta là nay ơ iu nhau

Chiếc cầu tre anh đợi

Mỗi phiên chợ lại thấy em vội bước qua

Soi bóng em dưới nước sông đào

Con cá lặn con cá bơi dưới nước sông đào

Ước gì mình cùng bước ơi à với nhau

Miếng trầu mặn mà sớm tối ta có nhau
You're watching

correct Hoa Thơm Bướm Lượn Lyrics

if you detect errors in the Hoa Thơm Bướm Lượn Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Hoa Thơm Bướm Lượn Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Hoa Thơm Bướm Lượn Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...