Thursday, October 5, 2017

Điều Em Biết (Điều Anh Biết Cover) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Điều Em Biết (Điều Anh Biết Cover) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Điều Em Biết (Điều Anh Biết Cover) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Điều Em Biết (Điều Anh Biết Cover) Lyrics have been many singers present, if

Điều Em Biết (Điều Anh Biết Cover) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Điều Em Biết (Điều Anh Biết Cover) Lyrics song presented by Tui HátEm không biết bao nhiêu sao trên trời

em không biết cuộc đời mai ra sao

Dù gian lao dù ra sao thì em vẫn luôn có

Có một người luôn bên cạnh em mãi thôi

em không biết yêu anh sao cho vừa

em không biết ngọt ngào hay trăng sao

Tình yêu em dù không mấy lời nhưng lòng em biết ý nghĩa cuộc đời này là khi có anh

(ĐK)

Và anh ơi điều em biết là

Mỗi khi anh cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan

Và anh ơi điều em biết là

Nỗi nhớ tơi bời lúc anh rời xa chốn đây em giận anh

Và anh ơi điều em biết là

Lắm khi đau lòng vì em vô tình cho anh buồn xót xa

Và anh ơi điều em biết là

Không cần câu hứa đã yêu hôm nay yêu nhiều hơn lúc xưa

em trông thấy bao bông hoa trên đời

em không thấy ai đẹp trai như anh

Vì em yêu trọn đôi mắt này

Yêu trọn tâm trí chỉ xin một đời này được yêu mãi anh
You're watching

correct Điều Em Biết (Điều Anh Biết Cover) Lyrics

if you detect errors in the Điều Em Biết (Điều Anh Biết Cover) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Điều Em Biết (Điều Anh Biết Cover) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Điều Em Biết (Điều Anh Biết Cover) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...