Thursday, October 5, 2017

Khi Nào Em Buồn Remix Beat Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Khi Nào Em Buồn Remix Beat Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Khi Nào Em Buồn Remix Beat Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Khi Nào Em Buồn Remix Beat Lyrics have been many singers present, if

Khi Nào Em Buồn Remix Beat Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Khi Nào Em Buồn Remix Beat Lyrics song presented by Châu Khải PhongBài hát: Khi Nào Em Buồn (Remix) - Châu Khải Phong


Hãy khóc đi hết trong lòng sẽ vơi sầu đi vô vọng

Tình yêu đã hết xin đừng nhớ nhau làm chi

Và ở nơi đó có người cho em niềm vui mới.


Rồi em lại bước trở về thắp lên một tia hy vọng

Nhìn tia sáng ấy vô hồn lẻ loi vụt qua

Thì thôi hãy nói một lời cho anh bình yên.


Em đừng buồn, xin em hãy đừng buồn

Cố gắng bước qua trong thời gian này

Anh đợi chờ, ngàn năm vẫn đợi chờ

Khi xưa mất nhau chỉ vì ai?


Ở nơi đó em được yêu, em được mơ

Em được vui, có khi nào buồn không?

Thôi đừng nhớ, thôi đừng thương

Thôi đừng yêu, thôi đừng mơ để tôi buồn.


Ở nơi đó em được yêu, em được mơ

Em được vui, có khi nào gọi anh?

Thôi đừng nhớ, thôi đừng thương

Thôi đừng yêu, thôi đừng mơ đã lỡ lầm.
You're watching

correct Khi Nào Em Buồn Remix Beat Lyrics

if you detect errors in the Khi Nào Em Buồn Remix Beat Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Khi Nào Em Buồn Remix Beat Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Khi Nào Em Buồn Remix Beat Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...