Thursday, October 5, 2017

Không Cùng Quan Điểm Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Không Cùng Quan Điểm Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Không Cùng Quan Điểm Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Không Cùng Quan Điểm Lyrics have been many singers present, if

Không Cùng Quan Điểm Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Không Cùng Quan Điểm Lyrics song presented by Akira PhanBài hát: Không Cùng Quan Điểm - Akira Phan


Dẫu biết rằng anh yêu em hơn bản thân mình,

Nhưng đôi khi vô tình anh đã khiến cho em tổn thương.

Cứ nghĩ rằng những lý do em chẳng sai lầm,

Nên hai ta quay mặt dù cho không đáng để ta giận nhau.

Vậy sao ta chẳng bỏ qua những nghi ngờ của ngày hôm qua.

Để giờ đây mình phải chia hai đường đi.


Tạm thời ta chia tay nhau thời gian, để ta hiểu ra khi không còn nhau.

Cảm giác mỗi lúc trống vắng mới biết rằng ta không thể thiếu nhau.

Vậy tại sao khi bên cạnh nhau, lại không hiểu nhau.

Lỗi lầm không phải chỉ riêng mình em, cũng không phải chỉ riêng mình anh.

Do chính quan điểm suy nghĩ giữa anh và em không chung lối đi.

Vậy hãy cho nhau thêm thời gian để ta nghĩ suy,

Con đường đã đi!

You're watching

correct Không Cùng Quan Điểm Lyrics

if you detect errors in the Không Cùng Quan Điểm Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Không Cùng Quan Điểm Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Không Cùng Quan Điểm Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...