Thursday, October 5, 2017

Lần Sau Cuối Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Lần Sau Cuối Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Lần Sau Cuối Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Lần Sau Cuối Lyrics have been many singers present, if

Lần Sau Cuối Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Lần Sau Cuối Lyrics song presented by Nhật Thành, Yuki Huy NamBài hát: Lần Sau Cuối - Nhật Thành, Yuki Huy Nam


Đã có những lúc cố quên em

Nhưng sao lòng anh không thể quên đi được người

Người yêu giờ đây ở nơi đâu

Để lại đây chỉ mình anh lẻ loi


Dù cho lòng em không còn nhớ đến anh

Nhưng mà trong lòng anh vẫn mãi yêu em

Tại vì ai mà ta đành phải cách xa

Để giờ đây người nỡ đổi thay


Lần sau cuối nuốt nước mất ôm em

Nguồi yêu ơi anh vẫn mãi yêu em

Dù cho anh đã khóc anh đã khóc thật nhiều

Dù cho anh anh đã cố níu kéo


Nhưng giờ đây mãi mãi xa anh

Lại lần nữa anh vẫn mãi đợi em

hãy để anh ôm niềm đau đến cho mãi mai sau

Người yêu ơi anh thấy nhớ em
You're watching

correct Lần Sau Cuối Lyrics

if you detect errors in the Lần Sau Cuối Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Lần Sau Cuối Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Lần Sau Cuối Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...