Thursday, October 5, 2017

Lời Cuối Cho Người Tình Phụ Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Lời Cuối Cho Người Tình Phụ Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Lời Cuối Cho Người Tình Phụ Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Lời Cuối Cho Người Tình Phụ Lyrics have been many singers present, if

Lời Cuối Cho Người Tình Phụ Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Lời Cuối Cho Người Tình Phụ Lyrics song presented by Đan NguyênBài hát: Lời Cuối Cho Người Tình Phụ - Đan Nguyên


Em, sao em đã nói yêu tôi

Em, sao em đã nói thương tôi

Hôm nay, em đi em đã đi rồi

Bao nhiêu yêu thương em đốt tan rồi


Em, tôi yêu mái tóc em xanh

Em, tôi yêu đôi mắt long lanh

Sao em sao em nỡ bỏ cho đành

Em ơi em ơi không nhớ sao em


Tôi yêu em, tôi nhớ em nhiều người có hay,

Chân bơ vơ tôi bước đi tìm trong chiều nay

Em sao em quên quên lời hứa

Sao em quên sao em quên

Em đã quên tôi rồi


Em, thôi em em cứ đi đi

Em, tôi xin em chớ quay về

Cho tôi cho tôi ru bước ê chề

Cho tôi ru bước u mê


Em, tôi yêu mái tóc em xanh

Em, tôi yêu đôi mắt long lanh

Sao em sao em nỡ bỏ cho đành

Em ơi em ơi không nhớ sao em


Tôi yêu em tôi nhớ em nhiều người có hay

Chân bơ vơ tôi bước đi tìm trong chiều nay

Em, sao em quên quên lời hứa

Sao em quên, sao em quên

Em đã quên tôi rồi


Em, thôi em em cứ đi đi

Em, tôi xin em chớ quay về

Cho tôi, cho tôi ru bước ê chề

Cho tôi ru bước u mê


Cho tôi, cho tôi ru bước ê chề

Cho tôi ru bước u mê
You're watching

correct Lời Cuối Cho Người Tình Phụ Lyrics

if you detect errors in the Lời Cuối Cho Người Tình Phụ Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Lời Cuối Cho Người Tình Phụ Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Lời Cuối Cho Người Tình Phụ Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...