Thursday, October 5, 2017

Lời Yêu Đó Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Lời Yêu Đó Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Lời Yêu Đó Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Lời Yêu Đó Lyrics have been many singers present, if

Lời Yêu Đó Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Lời Yêu Đó Lyrics song presented by HKTBài Hát: Lời Yêu Đó


Ca Sĩ: HKT


Anh vẫn đang tìm kiếm

Mộtlàn mi cong

Một vòng tay ấm áp

Chợt thức giấc ngủ dài

Và thấy em không bên anh

Thì ra anh đã mơ về em.


Rồi em

Tình cờ em đã đến

Rọi vào muôn ánh sáng

Cho trái tim anh

Đang ngủ quên.

Làn mây đưa lối

Dẫn bước anh

Trên con đường mơ

Biết không người ơi

Từng ngày anh mong nhớ


Và rồi anh sẽ bay lên

Đến nơi bầu trời

Để cất tiếng nói yêu em

Cho đến mai sau cuộc đời

Sarang Hae Yo!

Đó chính là lời yêu

Anh trao

Mình sẽ đến cuối chân trời

Miền yêu thương.


Một ngày tươi sáng

Hương thơm theo gió

Mây ngàn

Để hai chúng ta

Yêu nhau

Nắm lấy tay như bây giờ

Sarang Hae Yo!

Lời yêu ấy xin nguyện thề:

Hạnh phúc dâng tràn

Tình thắm thiết như mơ...

Ngày xanh......


Và rồi anh sẽ

Bay đến nơi trời cao

Để cất tiếng nói yêu em:

Sarang Hae Yo!

Sarang Hae Yo!

Đó chính là lời anh trao

Cùng với bao khát khao

Đang dâng trào...

Sarang Hae Yo......


Anh vẫn đang chờ mãi

Mộtlàn mi cong

Một vòng tay ấm áp

Chợt thức giấc ngủ dài

Và thấy em không bên ai

Thì ra anh đã mơ về em.


Rồi em

Tình cờ em đã đến

Rọi vào muôn ánh sáng

Cho trái tim anh

Đang ngủ quên.

Làn mây đưa lối dẫn bước anh

Trên con đường mơ

Biết không người ơi

Từng ngày anh mong nhớ


Và rồi anh sẽ bay lên

Đến nơi bầu trời

Để cất tiếng nói yêu em

Cho đến mai sau cuộc đời

Sarang Hae Yo!

Đó chính là lời yêu

Anh trao

Mình sẽ đến cuối chân trời

Miền yêu thương.


Một ngày tươi sáng

Hương thơm theo gió

Mây ngàn

Để hai chúng ta

Yêu nhau

Nắm lấy tay như bây giờ

Sarang Hae Yo!

Lời yêu ấy xin nguyện thề:

Hạnh phúc dâng tràn

Tình thắm thiết như mơ...

Ngày xanh......


Và rồi anh sẽ

Bay lên đến nơi bầu trời

Để cất tiếng nói yêu em

Cho đến mai sau cuộc đời

Sarang Hae Yo!

Đó chính là

Lời yêu anh trao

Mình sẽ đến cuồi chân trời

Miền yêu thương

Một ngày tươi sáng

Hương thơm theo gió

Mây ngàn

Để hai chúng ta

Yêu nhau

Nắm lấy tay như bây giờ

Sarang Hae Yo!

Lời yêu ấy xin nguyện thề:

Hạnh phúc dâng tràn

Tình thắm thiết như mơ...

Ngày xanh......


Và rồi anh sẽ bay lên

Đến nơi trời cao

Để cất tiếng nói yêu em

Sarang Hae Yo!

Sarang Hae Yo!

Đó chính là lời yêu

Anh trao

Cùng với bao khát khao

Đang dâng trào

You're watching

correct Lời Yêu Đó Lyrics

if you detect errors in the Lời Yêu Đó Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Lời Yêu Đó Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Lời Yêu Đó Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...