Thursday, October 5, 2017

Lúa Mùa Duyên Thắm Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Lúa Mùa Duyên Thắm Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Lúa Mùa Duyên Thắm Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Lúa Mùa Duyên Thắm Lyrics have been many singers present, if

Lúa Mùa Duyên Thắm Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Lúa Mùa Duyên Thắm Lyrics song presented by Dương Hồng Loan, Lâm Bảo PhiBài hát: Lúa Mùa Duyên Thắm - Dương Hồng Loan, Lâm Bảo Phi


Chiều dần rơi sau mái đồi ánh trăng buông lả lơi

Nhịp chày rơi như tiếng ca thiết tha xây cuộc đời

Làng thôn tôi mừng hát vui mùa lúa lên màu tươi

Hát lúa thơm vị thấm bao mồ hôi và sớm hôm ra sức ta cày xới


Mừng đêm nay bông lúa vàng thắm tươi vui miền Nam

Nhịp hò khoan cô gái ngoan hát vang lên dịu dàng

Hò hò khoan rằng chúng em là gái sông Cửu Long

Cầy cấy mong mùa tốt cho nhiều bông

Gạo trắng trong mà nên duyên mặn nồng


Đây dòng Cửu Long lúa về mát lòng nhà nông

Vui đời no ấm lúa mùa mến người lập công.

Lúa thắm vàng đầy đồng

Người sống với tình mặn nồng

Như cùng nhau xây tình yêu sông núi

tô màu cho nước Việt ngày thêm tươi!


Kìa trăng soi bông lúa vàng thắm tươi vui miền Nam

Đồng mênh mang cô gái ngoan hát vang lên dịu dàng

Này ai ơi miền nước tôi ruộng lúa ôm bờ đê

Người sống vui tình thắm vươn hồn quê

Gạo trắng trong mà nên duyên hẹn thề
You're watching

correct Lúa Mùa Duyên Thắm Lyrics

if you detect errors in the Lúa Mùa Duyên Thắm Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Lúa Mùa Duyên Thắm Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Lúa Mùa Duyên Thắm Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...