Thursday, October 5, 2017

Lục Bình Tím Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Lục Bình Tím Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Lục Bình Tím Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Lục Bình Tím Lyrics have been many singers present, if

Lục Bình Tím Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Lục Bình Tím Lyrics song presented by Tố My, Minh LuânBài hát: Lục Bình Tím - Tố My, Minh Luân


Hoa tím lục bình, màu buồn dở dang.

Đời theo con nước, mãi trôi không ngừng.

Hoa tím lục bình, thân phận nổi trôi.

Lênh đênh trên sóng, mãi buông tơ lòng.

Tiếng ca ai buồn, nghe thoảng chờ mong.


Dường như em đã, dở dang duyên nồng.

Cung oán cung sầu, nỗi buồn chan chứa.

Xót xa nghẹn ngào, ai hiểu lòng nhau.

Đàn ai oán than, khúc tơ lòng vấn vương.

Đàn ai oán than, nhớ cung sầu cung thương.


Đàn gieo tiếng tơ, tiếng than thở một mình.

Như nhánh lục bình, không bến đậu người ơi.

Đàn rao sáu câu, nghe như thảm như sầu.

Mà ai biết đâu, lục bình mang nỗi đau.

Ngàn năm theo con nước, trôi xa mãi nơi nào.


Tình sao bể dâu, nhánh lục bình về đâu.

Nghe lòng buồn mênh mang

Đưa mắt trông mơ màng theo áng mây.

Đời như cánh hoa lục bình

Đang trôi về phương nào xa lắm.


Cuộc đời nhiều phong sương

Lắm gian truân u buồn bao vấn vương.

Nỗi niềm biết tỏ cùng ai

Tiếng bông lục bình nổi trôi đi về đâu.

Rồi gập ghềnh trên sông


Theo áng áng mây dần trôi.

Vương vấn không phai màu

Màu buồn thủy chung.

Dù gió dù sương

Hoa vẫn là loài hoa thắm nồng


Mang tiếng sầu lời thương cho đời.

Mãi mãi trong tôi vẫn đậm đà

Tình yêu luôn nhớ thương qua từng năm tháng.

Sắc son trong dạ vui đời phong sương.

Cánh hoa lục bình vẫn tròn vẹn tươi trong gió sương.


Tiếng ca ai buồn, nghe thoảng chờ mong.

Dường như em đã, dở dang duyên nồng.

Cung oán cung sầu, nỗi buồn chan chứa.

Xót xa nghẹn ngào, ai hiểu lòng nhau.

Đàn ai oán than, khúc tơ lòng vấn vương.


Đàn ai oán than, nhớ cung sầu cung thương.

Đàn gieo tiếng tơ, tiếng than thở một mình.

Như nhánh lục bình, không bến đậu người ơi.

Đàn rao sáu câu, nghe như thảm như sầu.

Mà ai biết đâu, lục bình mang nỗi đau.


Ngàn năm theo con nước, trôi xa mãi nơi nào.

Tình sao bể dâu, nhánh lục bình về đâu.

Ngàn năm theo con nước, trôi xa mãi nơi nào.

Tình sao bể dâu, nhánh lục bình về đâu.
You're watching

correct Lục Bình Tím Lyrics

if you detect errors in the Lục Bình Tím Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Lục Bình Tím Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Lục Bình Tím Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...