Thursday, October 5, 2017

Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Lyrics have been many singers present, if

Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Khúc Hát Sông Quê Lyrics song presented byQuá nửa đời phiêu dạt

con lại về úp mặt vào sông quê

ơi con sông dạt dào như lòng mẹ

chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn

từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy

từng vị heo may trên má em hồng.


Ơi con sông quê con sông quê

ơi con sông quê con sông quê(2)

Sông còn nhớ chăng nơi ta ngồi ngóng mẹ

vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng

ơi con sông quê con sông quê

ơi con sông quê con sông quê(2).

con cá dưới sông cây trồng trên bãi

lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm...

cùng một bến sông con trâu đằm sóng dưới

bầy trẻ thơ tắm mát phía thượng nguồn

một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng

một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng...
You're watching

correct Lyrics

if you detect errors in the Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...