Thursday, October 5, 2017

Mẹ Là Bạn Thân Nhất Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Mẹ Là Bạn Thân Nhất Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Mẹ Là Bạn Thân Nhất Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Mẹ Là Bạn Thân Nhất Lyrics have been many singers present, if

Mẹ Là Bạn Thân Nhất Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Mẹ Là Bạn Thân Nhất Lyrics song presented by Hiền Thục, Kim AnhBài hát: Mẹ Là Bạn Thân Nhất - Hiền Thục, Kim Anh


Hiền Thục:

Ta da da da di da (x4)

Thế giới của mẹ và con

Như đôi bạn thân theo chân những ước mơ

Sẻ chia yêu thương trên khắp đoạn đường

La la la la la

Thế giới của mẹ là con

Mơ ước của con sẽ luôn chắp cánh bay

Tự tin ca vang

Lời hát rộn ràng

Mẹ luôn kề bên, sát bên con

Oh Oh Oh Oh Oh

Tự tin như búp bê Barbie, phong cách như búp bê Barbie

Và như con đã ước mơ, con hãy cứ cố gắng quyết tâm nhiều nhé

Luôn tự tin và luôn tài năng, ngày thành công sẽ đến

Hát lên đi, với Barbie, chỉ cần ta luôn ở mãi bên nhau, mọi điều chắn chắn có thể theo sau.

Hát lên đi, với Barbie, con ấm áp có những yêu thương từ mẹ chở che suốt cuộc đời

Ta da da da di da (x3)


Kim Anh:

Vì mẹ và con luôn là đôi bạn thân, cùng nhau vượt qua vượt qua ngày mai tuyệt hơn.

B-A-R-B-I-E

B- A-R-B-I-E

Ch cần mẹ luôn bên con thì mọi thứ đều có thể.


Hiền Thục:

Hát lên đi, với Barbie, chỉ cần ta luôn ở mãi bên nhau, mọi điều chắn chắn có thể theo sau.


Hát lên đi, với Barbie, con ấm áp có những yêu thương từ mẹ chở che suốt cuộc đời.


Kim Anh:

B-A-R-B-I-E

Với Barbie, mọi thứ đều có thể

B-A-R-B-I-E

Với Barbie mẹ là người bạn thân nhất
You're watching

correct Mẹ Là Bạn Thân Nhất Lyrics

if you detect errors in the Mẹ Là Bạn Thân Nhất Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Mẹ Là Bạn Thân Nhất Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Mẹ Là Bạn Thân Nhất Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...