Thursday, October 5, 2017

Mưa (Rain) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Mưa (Rain) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Mưa (Rain) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Mưa (Rain) Lyrics have been many singers present, if

Mưa (Rain) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Mưa (Rain) Lyrics song presented by Khói1st Verse:

Mưa rơi từ hqa nhưng sao hnay vẫn chưa tạnh?

gió bấc thổi xót xa cho lòng càng thêm lạnh

biết rằng tình cảm sẽ có lúc foi fa, thoi gian trôi qua tim a trở nên băng giá

mọi thứ a gắng làm chỉ để c minh rằng a y e

trang giấy (trắng) viết cho e thì e có bao giờ xem?

để cho mưa rơi cát bụi phủ kín, nay cũ mèm

thèm hơi ấm nên đã đứng dưới cơn mưa ngâu

nốt nhạc ngày đó a viết e nay nơi đâu?

bởi vì iêu e quá nên tim a nay đau

beat này dài nhưng mà nói hết thì k hết đâu

giết ngày dài không thể tóm gọn tình cảm vào mấy câu

nói rằng (e k care) tim a như tan vỡ

cơn gió khẽ đưa nhẹ

mang anh đi tìm em vào những cơn mơ

-------

Người đến đừng đi a sẽ cảm thấy thật trống vắng

k có em cũng sẽ vô nghĩa như từng nhịp sóng đánh

liệu e có an toàn? khi xung quanh toàn người lạ

và em có vữg vàng? khi chúng ta lỡ cách xa?

không anh em gục ngã, vậy cùng a vượt qua

quanh ta toàn cỏ lá

thiên thần e sa ngã

ngất ngây tình iêu và...2nd Verse:

Cà phê sáng nuốt vào trong lòng lại tan ra

mình anh vắng nhớ em tim thiết tha

anh biết là

anh iêu e, e cũng iêu a, a biết mà

tình iêu như chiếc lá

thu sang, cũng tan để rồi đông tàn

anh đến, mang cho em bao nhiêu t.y và a đã đến...

a k fai vì hay gen mà đã thuộc những thói quen, sống những tháng ngày có em...và em hãy cố xem...(cố xem)

sài gòn lại mưa r`, em có thấy k? giờ này e đang làm gì? em có lạnh k?

anh k thể nắm tay em thêm 1 lần nữa

và cầu vồng chỉ có thể đứng nhìn em sau cơn mưa...
You're watching

correct Mưa (Rain) Lyrics

if you detect errors in the Mưa (Rain) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Mưa (Rain) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Mưa (Rain) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...