Thursday, October 5, 2017

Những Lời Này Cho Anh Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Những Lời Này Cho Anh Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Những Lời Này Cho Anh Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Những Lời Này Cho Anh Lyrics have been many singers present, if

Những Lời Này Cho Anh Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Những Lời Này Cho Anh Lyrics song presented by Phi PhiBài hát: Những Lời Này Cho Anh - Phi Phi


Những lời này cho anh

Ta bỏ ta chưa nửa cuộc tình

Khi đam mê thể xác căng đầy

Hương lửa chưa đầy sao lòng nghe đắng cay


Những lời này cho anh

Ta hận ta khi đối mặt đời

Đêm đơn côi chợt thấy đêm dài

Tay bỏ tay rồi nên lạc lõng đôi nơi


Từ đó đôi mình buông xuôi tất cả như hai kẻ lạ

Anh gặp em ngoảnh mặt, em gặp anh gục đầu

Thoáng dài buồn hun hút đoạn buồn một lần qua.


Những lời nầy cho anh

Ta đợi ta khắc khoải nửa đời

Ôi đam mê thể xác rã rời

Chết giữa đọa đày khi tàn mộng anh ơi
You're watching

correct Những Lời Này Cho Anh Lyrics

if you detect errors in the Những Lời Này Cho Anh Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Những Lời Này Cho Anh Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Những Lời Này Cho Anh Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...