Thursday, October 5, 2017

Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ Lyrics have been many singers present, if

Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ Lyrics song presented by Dương Hồng LoanBài hát: Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ - Dương Hồng Loan


Ai về miệt dưới Hậu Giang

Cho tôi nhắn gửi đôi hàng ước mơ

Ninh Kiều em gái Cần Thơ

Bao năm anh vẫn thương chờ đợi mong


Ai về miệt dưới Hậu Giang.

Cho tôi nhắn gởi đôi hàng thân quen

Ninh kiều em gái Cần Thơ.

Bao năm anh vẫn thương chờ đợi mong


Anh giờ ngàn dặm xa xăm.

Thương em gái nhỏ bên hàng dừa xanh

Ninh Kiều là của riêng anh.

Nũng niều càng duyên dáng bên bờ Tây Đô


Nhớ ngày xưa bắt bứơm bên đường.

Tặng em bài hát đến trường

Kỷ niệm hai đứa bên nhau.

Mơ ngày nói chuyện trầu cau

Đôi mình tình nặng trăm năm.

Chung vui pháo đỏ, rượu hồng ngày xanh

Ninh Kiều là của riêng anh.

Nũng niều càng duyên dáng trên bờ Tây Đô
You're watching

correct Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ Lyrics

if you detect errors in the Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...