Thursday, October 5, 2017

Nỗi Nhớ Mùa Đông Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Nỗi Nhớ Mùa Đông Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Nỗi Nhớ Mùa Đông Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Nỗi Nhớ Mùa Đông Lyrics have been many singers present, if

Nỗi Nhớ Mùa Đông Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Nỗi Nhớ Mùa Đông Lyrics song presented byBái hát: Nỗi Nhớ Mùa Đông - Lệ Quyên


Dường như ai đi ngang cửa

Gió mùa đông bắc se lòng

Chút lá thu vàng đã rụng

Chiều nay cũng bỏ ta đi.


Nằm nghe xôn xao tiếng đời

Mà ngỡ ai đó nói cười

Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy

Giờ đây cũng bỏ ta đi.


[ĐK:]

Làm sao về được mùa đông

Dòng sông đôi bờ cát trắng

Làm sao về được mùa đông

Để nghe chuông chiều xa vắng

Thôi đành ru lòng mình vậy

Vờ như mùa đông đã về.
You're watching

correct Nỗi Nhớ Mùa Đông Lyrics

if you detect errors in the Nỗi Nhớ Mùa Đông Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Nỗi Nhớ Mùa Đông Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Nỗi Nhớ Mùa Đông Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...