Thursday, October 5, 2017

Đời Thua Bạc Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Đời Thua Bạc Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Đời Thua Bạc Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Đời Thua Bạc Lyrics have been many singers present, if

Đời Thua Bạc Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Đời Thua Bạc Lyrics song presented by Duy MạnhBài Hát: Đời Thua Bạc - Duy Mạnh


Ôi thân tôi giờ đây trắng tay thua hết rồi.

Cờ bạc nợ nần hại cái thân tôi.

Tôi đam mê cuộc chơi có chi cũng bán rồi.

Giờ thì chẳng còn gì để bán nữa.

Người ơi sao tôi quá khon muốn chơi không muốn làm.

Nên đời tôi ra thế đấy.

Rượu cho tôi uông say,có đâu cho tôi hết buồn.

Thôi tránh xa đi người ơi.


Những ai đang mê mải,xin hãy nghe lời tôi.

Cờ bạc rượu chè chẳng hay đâu.

Những ai đang mải mê, xin hãy nghe lời tôi.

Cờ bạc lắm thôi xin đừng chơi.

Cờ bạc trắng tay ra đường thôi
You're watching

correct Đời Thua Bạc Lyrics

if you detect errors in the Đời Thua Bạc Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Đời Thua Bạc Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Đời Thua Bạc Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...