Friday, October 13, 2017

Quà Muộn Màng Cho Mẹ (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Quà Muộn Màng Cho Mẹ (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Quà Muộn Màng Cho Mẹ (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Quà Muộn Màng Cho Mẹ (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics have been many singers present, if

Quà Muộn Màng Cho Mẹ (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Quà Muộn Màng Cho Mẹ (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics song presented by Dương Ngọc Thái, Vân Quang LongBài hát: Quà Muộn Màng Cho Mẹ - Dương Ngọc Thái, Vân Quang Long


Bao nhiêu năm con bước vào đại học

Nơi quê nghèo giọt mồ hôi mẹ vẫn rơi

Bao nhiêu năm từng chén cơm nơi xứ xa

Bấy nhiêu lần mẹ tần tảo sớm khuyaMong cho con khôn lớn sẽ nên người

Thân mẹ gầy nào có xá gì đâu

Rồi sáng hôm nay lần đầu tiên con làm được chút tiền

Con muốn gửi về nhưng con biết gửi về đâuĐK:Mẹ dấu yêu ơi mẹ có nghe lời con

Mẹ ở trên cao hình như mẹ đang mỉm cười

Thắp đôi nén nhang con gửi chút quà cho mẹ

Món quà đầu tiên cho mẹ sao quá muộn màngMẹ dấu yêu ơi mẹ có nghe lời con

Mẹ hãy yên tâm giờ đây con đã nên người

Thắp đôi nén nhang con gửi chút quà cho mẹ

Món quà đầu tiên cho mẹ sao quá muộn màng.
You're watching

correct Quà Muộn Màng Cho Mẹ (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics

if you detect errors in the Quà Muộn Màng Cho Mẹ (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Quà Muộn Màng Cho Mẹ (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Quà Muộn Màng Cho Mẹ (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...