Friday, October 13, 2017

Quên Người Đã Quá Yêu (Dj Toxic, Dj Minh Lý, Dj Han Divell Remix) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Quên Người Đã Quá Yêu (Dj Toxic, Dj Minh Lý, Dj Han Divell Remix) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Quên Người Đã Quá Yêu (Dj Toxic, Dj Minh Lý, Dj Han Divell Remix) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Quên Người Đã Quá Yêu (Dj Toxic, Dj Minh Lý, Dj Han Divell Remix) Lyrics have been many singers present, if

Quên Người Đã Quá Yêu (Dj Toxic, Dj Minh Lý, Dj Han Divell Remix) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Quên Người Đã Quá Yêu (Dj Toxic, Dj Minh Lý, Dj Han Divell Remix) Lyrics song presented by Hà Duy Thái, DJBài hát: Quên Người Đã Quá Yêu (Dj Toxic, Dj Minh Lý, Dj Han Divell Remix) - Hà Duy Thái, DJ


Đã quá xa vời con đường anh đi

Giờ đây đã vắng bóng một người

Mình anh bước anh bước trên cô đơn

Từng giọt nước mắt cứ rơi bao ngày.


Chỉ muốn nói yêu lắm yêu em yêu nhiều lắm

Nhưng anh không thể giữ được hết tất cả yêu thương như ngày xưa

Dấu biết em xa lắm xa em xa nhiều lắm xa anh trọn kiếp

Bởi vì hai chúng ta không thuộc về nhau.


[ĐK:]

Anh muốn xoá đi hết tất cả kỷ niệm buồn trong anh

Mặc dù em ơi anh đang chơi vơi giữa dòng đời

Vì cứ nhớ mãi một người đã quá xa vời

Yêu thêm cho con tim anh trở nên lạc lối.


Anh muốn xoá hết tất cả bao hy vọng trong anh

Mặc dù con tim anh đang trở nên rất rối bời

Vì phải cố quên một người đã quá yêu rồi

Nhưng em ơi anh không tìm ra lối..
You're watching

correct Quên Người Đã Quá Yêu (Dj Toxic, Dj Minh Lý, Dj Han Divell Remix) Lyrics

if you detect errors in the Quên Người Đã Quá Yêu (Dj Toxic, Dj Minh Lý, Dj Han Divell Remix) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Quên Người Đã Quá Yêu (Dj Toxic, Dj Minh Lý, Dj Han Divell Remix) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Quên Người Đã Quá Yêu (Dj Toxic, Dj Minh Lý, Dj Han Divell Remix) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...