Friday, October 13, 2017

Siêu Cô Đơn (DJ Ánh Chẫu Remix) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Siêu Cô Đơn (DJ Ánh Chẫu Remix) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Siêu Cô Đơn (DJ Ánh Chẫu Remix) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Siêu Cô Đơn (DJ Ánh Chẫu Remix) Lyrics have been many singers present, if

Siêu Cô Đơn (DJ Ánh Chẫu Remix) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Siêu Cô Đơn (DJ Ánh Chẫu Remix) Lyrics song presented by Yan NguyễnBài hát: Siêu Cô Đơn (DJ Ánh Chẫu Remix) - Yan Nguyễn


Bản chất cô đơn...vốn như nỗi buồn

Cố muốn cho nhưng...ko người nhận lấy

Và vì chẳng ai...đợi chờ để cho...cho tôi...nét vô tư ngày nào


Vốn đã quen...lẻ loi bóng hình

Sớm gối nỗi cô đơn màu khói thuốc

Chừng nào đến khi...rượu mừng mấy ly...cho tôi ấp ôm mỗi tối


Quanh mình quạnh hiu như khi...đôi mi chưa khép bao giờ

Một mình uống cho hết cô đơn

Say nhìn người ta yêu nhau...riêng tôi cơn gió không màu

Ngược dòng biết trôi về đâu


Con đường tình yêu bao la...xa hoa hoang phí tuổi đời

Gặm hoài nỗi cô đơn với ta

Bao giờ trời cao sinh ra...cho tôi một nửa đang tìm

Để đời biết tôi đang tồn tại.

...

Để ngày tháng rong chơi dừng lại
You're watching

correct Siêu Cô Đơn (DJ Ánh Chẫu Remix) Lyrics

if you detect errors in the Siêu Cô Đơn (DJ Ánh Chẫu Remix) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Siêu Cô Đơn (DJ Ánh Chẫu Remix) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Siêu Cô Đơn (DJ Ánh Chẫu Remix) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...