Friday, October 13, 2017

Sóc Sờ Bai Sóc Trăng (Giọng Hát Việt Nhí 2014) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Sóc Sờ Bai Sóc Trăng (Giọng Hát Việt Nhí 2014) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Sóc Sờ Bai Sóc Trăng (Giọng Hát Việt Nhí 2014) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Sóc Sờ Bai Sóc Trăng (Giọng Hát Việt Nhí 2014) Lyrics have been many singers present, if

Sóc Sờ Bai Sóc Trăng (Giọng Hát Việt Nhí 2014) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Sóc Sờ Bai Sóc Trăng (Giọng Hát Việt Nhí 2014) Lyrics song presented by Thiện NhânBài hát: Sóc Sờ Bai Sóc Trăng (Giọng Hát Việt Nhí 2014) - Nguyễn Thiện Nhân


(đoạn hò)

Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao đời *** mưa dãi nắng

Đổi lấy chén cơm thơm ngọt

Như sữa mẹ mát ngọt đời con


Sông quê tôi đổ về ba ngã cây trái ngọt uống dòng phù sa

Đường qua Trường Khánh có người bạn Hoa

Tùa chế tùa hia, úa tá lư thìa


Về Đại Tâm thăm người bạn Khơmer

Nghe hát dù kê và điệu múa lâm thôn

Sóc sờ bai ơ bòn, tâu na ơ bòn, tâu na ơ bòn ơi


Về đây quê hương Sóc trăng lũy tre làng hàng dừa rợp bóng

Dù đi bốn biển năm châu xa quê rồi mới hiểu lòng đau
You're watching

correct Sóc Sờ Bai Sóc Trăng (Giọng Hát Việt Nhí 2014) Lyrics

if you detect errors in the Sóc Sờ Bai Sóc Trăng (Giọng Hát Việt Nhí 2014) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Sóc Sờ Bai Sóc Trăng (Giọng Hát Việt Nhí 2014) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Sóc Sờ Bai Sóc Trăng (Giọng Hát Việt Nhí 2014) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...