Thursday, October 5, 2017

Ta Và Nàng Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Ta Và Nàng Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Ta Và Nàng Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Ta Và Nàng Lyrics have been many singers present, if

Ta Và Nàng Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Lyrics song presented by JGKiD, ĐenBài hát: Ta Và Nàng - JGKiD, Đen


JGKiD:


Ta hát cho ta

Vài lời xót xa

Đi chéo đi ngang ngày tàn tháng qua biết đâu đường ra

Ta hát cho nàng

Bài ca bẽ bang

Yêu nhầm lấy ta để rồi vỡ ra thua thiệt trăm đàng


Đen:


Anh khác gì đâu người điên, nghĩ suy lắm cho tắc rồi ngây cười

Ủ mơ được vài chén con, uống có một nhưng mà lại say mười

Chẳng phải là anh sống chậm, mà đi sau là do tính chây lười

Ta trái ôm mơ, phải ôm rác, tay đâu mà nắm lấy tay người.

Việc em yêu – em cứ yêu, chả ai cấm

Nhưng ngặt một nỗi yêu ngay gã trai hâm

Buồn thì nó cười, vui mặt nó lại trầm

Ngày thì không nghĩ, cứ đêm lại đăm đăm

Đệm êm chăn ấm nó cũng chả hoài năm

Lông bông ngày tháng đâu chỉ một-hai năm

Nhưng đói thì ăn, sợ gì no mà không tiêu

Em ơi yêu là không lo, mà đã lo là không yêu

Chim có đôi sợ đếch gì chiều tà

Yêu có nhầm cũng chẳng bị điều tra

Anh còn ham vui theo chúng bạn

Yêu như là nợ ngân hàng: anh thường xuyên ghé thăm em không đúng hạn

Em hờn em trách em buông lời súng đạn

Thông cảm cho anh điên nặng không thuốc thang

Đêm nay đèn vàng chơi vơi

Anh lại châm điếu thuốc

-Hút không em?

Làm hơi...

JGKiD:


Ta hát cho ta

Vài lời xót xa

Đi chéo đi ngang ngày tàn tháng qua biết đâu đường ra

Ta hát cho nàng

Bài ca bẽ bang

Yêu nhầm lấy ta để rồi vỡ ra thua thiệt trăm đàng

Bóng tôi tơi bời

Nuốt mất ông giời

Thằng người chơi vơi

Ta quấn điếu cọ

Về căn phòng nhỏ

Ngồi cười quắp co

Ta hát cho ta

Vài lời xót xa

Đi chéo đi ngang ngày tàn tháng qua biết đâu đường ra

Ta hát cho nàng

Bài ca bẽ bang

Yêu nhầm lấy ta để rồi vỡ ra thua thiệt trăm đàng
You're watching

correct Ta Và Nàng Lyrics

if you detect errors in the Ta Và Nàng Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Ta Và Nàng Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Ta Và Nàng Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...