Thursday, October 5, 2017

Thế Giới Này Quá Nhỏ Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Thế Giới Này Quá Nhỏ Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Thế Giới Này Quá Nhỏ Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Thế Giới Này Quá Nhỏ Lyrics have been many singers present, if

Thế Giới Này Quá Nhỏ Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Thế Giới Này Quá Nhỏ Lyrics song presented by Cao Tùng Anh, Linh NaBài hát: Thế Giới Này Quá Nhỏ - Cao Tùng Anh, Linh Na


Nắm lấy tay em nào anh

Tới hát ca bên biển xanh

Nắm lấy tay em nào anh

Dẫu chỉ là túp lều tranh.


Nắm lấy tay em nào anh

Khắp thế gian chỉ cần anh

Nắm lấy tay em nào anh

Nào hãy đến bên em thật nhanh.


[ĐK1:]

Chỉ cần cây ghita

Mình cùng nhau bôn ba rồi cùng nhau khám phá

Sapa ngắm tuyết rơi Hạ Long đón mặt trời

Mình vòng quanh thế giới Pari hay Luân Đôn nước Mỹ rồi Thụy Sĩ

Bên anh không phải nghĩ chỉ cần em muốn gì là mình đi tới đó.


[ĐK2:]

Dù đời bao gian khó nhưng em không phải lo

Nhiều tiền anh chẳng có tình cảm anh một lò ý chí anh một kho

Welcome to Yeucahat.com

Những địa danh nêu trên mình cùng nhau cố gắng vợ chồng mình sẽ thắng

Chỉ cần em yêu anh thế giới này quá nhỏ mình yêu nhau cho bõ
You're watching

correct Thế Giới Này Quá Nhỏ Lyrics

if you detect errors in the Thế Giới Này Quá Nhỏ Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Thế Giới Này Quá Nhỏ Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Thế Giới Này Quá Nhỏ Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...