Thursday, October 5, 2017

Thêm Một Lần Đau Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Thêm Một Lần Đau Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Thêm Một Lần Đau Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Thêm Một Lần Đau Lyrics have been many singers present, if

Thêm Một Lần Đau Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Thêm Một Lần Đau Lyrics song presented by HKT[ĐK:]

Nhớ không em lời hứa ngày xưa

Mình bên nhau dưới ánh trăng đã nguyện thề

Rằng đôi mình có nhau không bao giờ lìa xa

Dìu nhau đi qua nhân gian lắm bể dâu.


Đã quên sao lời hứa ngày xưa

Một lần yêu mang đớn đau suốt cuộc đời

Ngày xưa mình có nhau, nay chỉ là niềm đau

Người ra đi thương đau vây kín đời anh

Thêm một lần đau.♥Ngày xưa người đến chi, người hứa chi

Rồi nay em ra đi chẳng nói chi

Lời yêu em trao tôi hôm nào

Nay tan vào hư vô.


Tình em là thế sao, chỉ thế sao

Lời yêu em tra tôi chỉ thế sao

Ngày xưa khi bên tôi ai đã nói

"Chúng ta không chia lìa."


Ngày qua ta bên nhau, vượt qua bao thương đau

Vì đâu hôm nay tình phai dấu

Vì yêu em nên anh phai nén đau

Để ngày sau đôi ta lại bên nhau.


[ĐK:]

Nhớ không em lời hứa ngày xưa

Mình bên nhau dưới ánh trăng đã nguyện thề

Rằng đôi mình có nhau không bao giờ lìa xa

Dìu nhau đi qua nhân gian lắm bể dâu.


Đã quên sao lời hứa ngày xưa

Một lần yêu mang đớn đau suốt cuộc đời

Ngày xưa mình có nhau, nay chỉ là niềm đau

Người ra đi thương đau vây kín đời anh

Thêm một lần đau
You're watching

correct Thêm Một Lần Đau Lyrics

if you detect errors in the Thêm Một Lần Đau Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Thêm Một Lần Đau Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Thêm Một Lần Đau Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...