Thursday, October 5, 2017

Thu Quyến Rũ Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Thu Quyến Rũ Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Thu Quyến Rũ Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Thu Quyến Rũ Lyrics have been many singers present, if

Thu Quyến Rũ Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Thu Quyến Rũ Lyrics song presented byBài hát: Thu Quyến Rũ - Anh Thơ


Anh mong chờ mùa Thu

Trời đất kia ngả màu xanh lơ

Đàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa

Bên những bông hồng đẹp xinh.


Anh mong chờ mùa Thu

Dìu thế nhân dần vào chốn Thiên Thai

Và cánh chim ngập ngừng không muốn bay

Mùa Thu quyến rũ Anh rồi.


Mây bay về đây cuối trời

Mưa rơi làm rụng lá vàng

Duyên ta từ đây lỡ làng

Còn đâu những chiều

Dệt cung đàn yêu.


Thu nay vì đâu tiếc nhiều

Thu nay vì đâu nhớ nhiều

Đêm đêm nhìn cây trút lá

Lòng thấy rộn ràng

Ngỡ bóng ai về.


Anh mong chờ mùa Thu

Tà áo xanh nào về với giấc mơ

Màu áo xanh là màu Anh trót yêu

Người mơ không đến bao giờ.
You're watching

correct Thu Quyến Rũ Lyrics

if you detect errors in the Thu Quyến Rũ Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Thu Quyến Rũ Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Thu Quyến Rũ Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...