Thursday, October 5, 2017

Thua Một Người Dưng Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Thua Một Người Dưng Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Thua Một Người Dưng Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Thua Một Người Dưng Lyrics have been many singers present, if

Thua Một Người Dưng Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Thua Một Người Dưng Lyrics song presented by Huỳnh Nguyễn Công BằngBài hát: Thua một người dưng

Sáng tác: Tô Tài Năng

Trình bày: Huỳnh Nguyễn Công Bằng


Đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao?

Cuộc sống là bao?

Vì đâu không mến thương nhau?

Người thì lao đao, còn người kia sống trong sang giàu

Anh em một nhà mà không thấy đau lòng hay sao?


Đời như chiếc lá ngày mai gió cuốn bay xa

Dù trước dù sau nào ai sinh tử không qua

Bạc tiền lợi danh giờ đây bỏ nhau sao đành

Toan tính giực giành tình anh em thua một người dưng


[ĐK:]


Một người dưng đôi khi có nghĩa có tình

Đôi khi không nghĩ cho mình

Giúp người sa cơ nào muốn trả ơn.


Mà tại sao?

Ta anh em một nhà chung một dòng máu

Sanh nhau đủ điều rào trước đón sau

Này ai ơi hãy nhớ lấy câu

Anh em như bát nước đầy gà chung một mẹ chớ hoài đá nhau


"Anh em như bát nước đầy rách lành đùm bọc đỡ đần có nhau"
You're watching

correct Thua Một Người Dưng Lyrics

if you detect errors in the Thua Một Người Dưng Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Thua Một Người Dưng Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Thua Một Người Dưng Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...