Thursday, October 5, 2017

Thương Anh Mắt Đợi Mắt Chờ Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Thương Anh Mắt Đợi Mắt Chờ Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Thương Anh Mắt Đợi Mắt Chờ Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Thương Anh Mắt Đợi Mắt Chờ Lyrics have been many singers present, if

Thương Anh Mắt Đợi Mắt Chờ Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Thương Anh Mắt Đợi Mắt Chờ Lyrics song presented by Ngọc LiênBài hát: Thương Anh Mắt Đợi Mắt Chờ - Ngọc Liên


Gió mùa Thu Mẹ ru con ngủ

Năm canh dài thức đủ vừa năm

Thương con Mẹ khổ trăm chiều

Dòng sông phù sa nước mặn

Ầu ơ Mẹ ru con say giấc ngủ

Tiếng võng ru buồn thương anh mắt đợi mắt chờ


ĐK:

Sao anh chẳng nhớ con đò

Sao anh vội bỏ dòng sông

Phải chi em đi lấy chồng

Em đi lấy chồng người ta đau xót trong lòng

Gió đưa bụi trúc sau vườn

Thương cây nhớ cội đêm trường nhớ anh


Chốn làng quê cầu tre bé nhỏ

Cây đa già bến cũ chờ ai

Dây leo còn níu trên giàn

Mình em ngồi ôm kỷ niệm

Ầu ơi chờ anh trông con ở vậy

Tiếng võng ru buồn thương anh mắt đợi mắt chờ
You're watching

correct Thương Anh Mắt Đợi Mắt Chờ Lyrics

if you detect errors in the Thương Anh Mắt Đợi Mắt Chờ Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Thương Anh Mắt Đợi Mắt Chờ Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Thương Anh Mắt Đợi Mắt Chờ Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...