Friday, October 13, 2017

Tiễn Biệt​ Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Tiễn Biệt​ Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Tiễn Biệt​ Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Tiễn Biệt​ Lyrics have been many singers present, if

Tiễn Biệt​ Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Tiễn Biệt​ Lyrics song presented by Ngọc HânBài hát: Tiễn Biệt​-Ngọc Hân

Ở nơi nào cũng nhớ về quê hương

Ở nơi nào cũng có tình yêu thương

Anh đi mây gió u buồn

Biết nơi xa đó có gì vui hơn

Riêng tôi ôm mối tơ lòng vấn vương


Nhớ nhớ phút phân ly

Tiễn bước anh đi biết nói câu gì

Anh, anh bước lên tàu, em vẫy tay chào

Là từ đây xa nhau, là từ đây xa nhauThuở ban đầu ai nghĩ chuyện mai sau

Ðể bây giờ rồi cũng đành thương đau

Ðêm đêm tôi chắp tay cầu

Chúc anh phương đó có nhiều tương lai

Với bao mơ ước đong đầy trong tay.
You're watching

correct Tiễn Biệt​ Lyrics

if you detect errors in the Tiễn Biệt​ Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Tiễn Biệt​ Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Tiễn Biệt​ Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...