Thursday, October 5, 2017

Tiễn Người Đi Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Tiễn Người Đi Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Tiễn Người Đi Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Tiễn Người Đi Lyrics have been many singers present, if

Tiễn Người Đi Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Tiễn Người Đi Lyrics song presented by Dương Hồng LoanBài hát: Tiễn Người Đi - Dương Hồng Loan


Người ơi, biết đêm nay nữa là mấy đêm qua rồi

Ngồi đây, ngóng trăng về soi bóng đêm chơi vơi

Ôi! tiếng tơ sao còn vương, gợi lại trong giấc mơ

Bóng dáng năm xưa, lúc xuân chưa tàn, mộng lòng vừa đẹp đôi

Một sớm tinh sương tôi đưa người xa tôi.


Người đi, ngày qua, năm tháng chưa phai mờ lòng ta

Hôm nao nước sông xanh một dòng, đưa thuyền mình về bến bên lòng

Ôi! xuân đi mau, gió cuốn hoa rụng cành tàn mau

Hạnh phúc đã không do lòng người

Sao còn chờ mãi phút ban đầu.


Rồi đây, chốn xa xăm biết người nhớ tôi điều gì

Người ơi, có những chiều Xuân én bay xôn xao

Mong bóng ai khi hoàng hôn chìm dần trên phím tơ

Thu đến bơ vơ, Đông qua ngỡ ngàng, rồi Hè lại buồn sang

Có nhớ thương nhau xin đưa vào trong mơ...
You're watching

correct Tiễn Người Đi Lyrics

if you detect errors in the Tiễn Người Đi Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Tiễn Người Đi Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Tiễn Người Đi Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...