Thursday, October 5, 2017

Tình Bọt Nước Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Tình Bọt Nước Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Tình Bọt Nước Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Tình Bọt Nước Lyrics have been many singers present, if

Tình Bọt Nước Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Tình Bọt Nước Lyrics song presented by Ngọc HânBài hát: Tình Bọt Nước - Ngọc Hân


Một chiều tôi tìm đến thăm em ngày cuối Hạ

Đường hôm nay rất lạ từ ngoài ngõ vào nhà

Ngỡ ngàng khi hoa lá đan nhau

Kết bằng hai chữ Tân Hôn.


Thiệp hồng em vừa mới trao bây giờ đã muộn

Lời nguyện xưa em nói yêu tôi

Đá vàng không hề phai.


Thôi ! Thôi hết rồi

Hết rồi người đã xa tôi

Bao kỷ niệm rây rứt triền miên

Năm năm âm thầm nuôi nấng tình yêu muộn phiền.


Cuộc tình như bọt nước trôi tan hợp bất ngờ

Người ra đi hững hờ khi đành lỡ hẹn thề

Rượu tình yêu nâng chén ly bôi
You're watching

correct Tình Bọt Nước Lyrics

if you detect errors in the Tình Bọt Nước Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Tình Bọt Nước Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Tình Bọt Nước Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...