Thursday, October 5, 2017

Tình Cây Và Đất Remix Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Tình Cây Và Đất Remix Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Tình Cây Và Đất Remix Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Tình Cây Và Đất Remix Lyrics have been many singers present, if

Tình Cây Và Đất Remix Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Tình Cây Và Đất Remix Lyrics song presented by Lương Gia HuyBài hát: Tình Cây Và Đất Remix - Lương Gia Huy


Đất vắng cây đất ngừng ngừng hơi thở

Cây thiếu đất cây sống sống với ai!

Chuyện trăm năm ân tình cây và đất

Cây bám rễ sâu, đất ôm chặt tận đáy lòng!.


Những con đường trải dài bóng mát

Những mảnh vườn trái ngọt cây xanh

Ôi đẹp làm sao tình cây và đất

Đem đến môi sinh mạch sống cho đời.


Trời xe duyên nên khiến anh gặp em

Cho lứa đôi kết thành mộng ước của ngày xanh

Rồi mai đây anh là đất em là cây

Vĩnh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng.
You're watching

correct Tình Cây Và Đất Remix Lyrics

if you detect errors in the Tình Cây Và Đất Remix Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Tình Cây Và Đất Remix Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Tình Cây Và Đất Remix Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...