Thursday, October 5, 2017

Tình Việt Lào Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Tình Việt Lào Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Tình Việt Lào Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Tình Việt Lào Lyrics have been many singers present, if

Tình Việt Lào Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Lyrics song presented by Khánh Huyền, Thế AnhBài hát: Tình Việt Lào - Khánh Huyền, Thế Anh

Sáng tác Hồ Hữu Thới


Em ở bên này Tây Trường Sơn, anh ở bên này Đông Trường Sơn, luôn gửi cho nhau câu hát ân tình, câu hát dân ca của lào Lùm, Lào Sủng, Lào Thơ. Câu hát dân ca của quê mình Quan Họ, đến với nhau người ơ, người ơ ơ ơ đừng về,

Em ở bên Tây, anh ở bên Đông, hai đứa nghe chung tiếng gà gáy sáng, đất nước Triệu Voi, đất nước Tiên rồng, chung bước đi lên xây đắp mối tình, tình việt Lào anh em, tình Việt Lào anh em mãi mãi không bao giờ phai. Dạo nhạc trở lại từ đầu)...phải.


[Đk:]

Em ở bên Tây, Anh ở bên Đông, hai đứa nghe chung tiếng gà gáy sáng, đất nước Triệu Voi, đất nước Tiên Rồng,chung bước đi lên xây đắp mối tình, tình Việt Lào anh em, tình việt Lào anh em mãi mãi không bao giờ phai.
You're watching

correct Tình Việt Lào Lyrics

if you detect errors in the Tình Việt Lào Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Tình Việt Lào Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Tình Việt Lào Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...