Thursday, October 5, 2017

Đừng Buông Tay Anh (Remix 2015) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Đừng Buông Tay Anh (Remix 2015) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Đừng Buông Tay Anh (Remix 2015) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Đừng Buông Tay Anh (Remix 2015) Lyrics have been many singers present, if

Đừng Buông Tay Anh (Remix 2015) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Đừng Buông Tay Anh (Remix 2015) Lyrics song presented by Hồ Quang Hiếu, DJ Rum BarcadiBài hát: Đừng Buông Tay Anh (Remix 2015) - Hồ Quang Hiếu, DJ Rum Barcadi


Có những ngày có những giây

Chìm đắm trong cơn đau này

Thấy nhói lòng vẫn cứ mong

Dù rằng anh không thể quên nỗi nhớ em.


Đêm dài hơn phải chăng anh hy vọng

Ngày sẽ chóng qua anh không thể buồn.


Có những lúc thoáng qua con tim em đang khóc

Mà tại sao anh không hiểu ra

Vì điều đó nên ta mất nhau.


[ĐK:]

Có phải anh đã khiến trái tim

Của người anh yêu thương rất buồn

Cố tìm em để nói cho em lắng nghe lòng anh.


Nhưng một khi nước mắt đã rơi

Theo niềm tin như đã chẳng còn

Và anh cố níu lấy phút giây bên em lần cuối.
You're watching

correct Đừng Buông Tay Anh (Remix 2015) Lyrics

if you detect errors in the Đừng Buông Tay Anh (Remix 2015) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Đừng Buông Tay Anh (Remix 2015) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Đừng Buông Tay Anh (Remix 2015) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...