Friday, October 13, 2017

Được Thời Lên Hương Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Được Thời Lên Hương Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Được Thời Lên Hương Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Được Thời Lên Hương Lyrics have been many singers present, if

Được Thời Lên Hương Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Được Thời Lên Hương Lyrics song presented by Ngọc SơnBài hát: Được Thời Lên Hương - Ngọc Sơn


Đầu xuân xin chúc muôn nhà an vui,

Một năm an vui phát lộc phát tài.

Xuân này hơn hẳn xuân qua,

Tưng bừng đua nở tram hoa,

Rộn vang Đầu năm xin chúc muôn nhà an vui,

tiếng nhạc lời ca.

Ngoài kia nắng tết, lung linh môi cười

Và đây gió hát, vui sao long người,

Ở hiền gặp tiên, hữu duyên thiên lý ngộ

Lợi danh đã tới, thắm tình xuân tuyệt vời

Đâu ai khó ba đời, bạn bè tôi ơi!

Gian khó qua rồi, dậy mà đi thôi.

Đâu ai khó ba đời,những người tôi thương,

May mắn đến rồi, “Được Thời Lên Hương.
You're watching

correct Được Thời Lên Hương Lyrics

if you detect errors in the Được Thời Lên Hương Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Được Thời Lên Hương Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Được Thời Lên Hương Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...