Thursday, October 5, 2017

Vợ Người Ta (Remix 2015) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Vợ Người Ta (Remix 2015) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Vợ Người Ta (Remix 2015) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Vợ Người Ta (Remix 2015) Lyrics have been many singers present, if

Vợ Người Ta (Remix 2015) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Vợ Người Ta (Remix 2015) Lyrics song presented by Phan Mạnh Quỳnh, DJ VABài hát: Vợ Người Ta (Remix 2015) - Phan Mạnh Quỳnh, DJ VA


Tấm thiệp mời trên bàn

Thời gian địa điểm rõ ràng

Lại một đám mừng ở trong làng

Ngó tên bỗng dưng thấy hoang mang.


Rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng

Ai theo chân ai tới già trẻ đi cùng

Nhiều ngày tháng giờ này tương phùng

Mà lòng cay cay cay.


Giờ em đã là vợ người ta

Áo trắng cô dâu cầm hoa

nhạc tung tóe thanh niên hòa ca

Vài ba đứa lên lắc lư theo.


Ấy là thành đám cưới em với người ta

Anh biết do anh mà ra

Tình yêu ấy nay xa càng xa

Buồn thay.


Nghĩ nhiều chuyện trong đời

Anh thấy lòng càng rối bời

Liệu ngày đó nhiệt tình ngỏ lời

Chúng ta lấy nhau chứ em ơi?


Đành bảo phó mặc ở duyên trời

Nhưng thâm tâm anh trách nàng tại sao vội

Một người bước, một người không đợi

Thì đành tìm ai?


Mà giờ em đã là vợ người ta

Hãy sống vui hơn ngày qua

Nhạc cũng tắt thanh niên rời bar

Còn năm sáu tên đứng lơ ngơ.


Ấy là tàn lễ cưới em theo người ta

Anh bước đi như hồn ma

Ngày hôm ấy như kéo dài ra

Buồn thay.
You're watching

correct Vợ Người Ta (Remix 2015) Lyrics

if you detect errors in the Vợ Người Ta (Remix 2015) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Vợ Người Ta (Remix 2015) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Vợ Người Ta (Remix 2015) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...