Thursday, October 5, 2017

Xin Vẫy Tay Chào Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Xin Vẫy Tay Chào Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Xin Vẫy Tay Chào Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Xin Vẫy Tay Chào Lyrics have been many singers present, if

Xin Vẫy Tay Chào Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Xin Vẫy Tay Chào Lyrics song presented by Nguyên SangBài hát: Xin Vẫy Tay Chào - Nguyên Sang


Một lần này nữa mai mình xa rồi

Lời nào người nói đi rồi chia đôi

Mộng tình hai đứa tan từ đây ... rồi

Rồi mình một mình bước đêm lẻ loi

Nghẹn ngào lòng xót xa tình ban đầu

Lời nào còn nữa đâu mà cho nhau

Giờ thì hai đứa xin vẫy tay ... chào

Đừng hói gì nữa khơi lòng đau

ĐK...

Nhớ ... hay thương mình cũng xa rồi

Biết ... bao giờ mình chung ... đôi

Một ... người buồn cuối xa phương trời

Người ... nhỏ lệ từng đêm đơn côi

Đoạn đường nào đó ta đã yêu người

Đoạn đường nào đó ai đã yêu ta

Giờ thì hai đứa không còn đón đợi

Tình mình đã chết thôi từ đây
You're watching

correct Xin Vẫy Tay Chào Lyrics

if you detect errors in the Xin Vẫy Tay Chào Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Xin Vẫy Tay Chào Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Xin Vẫy Tay Chào Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...