Friday, October 13, 2017

Xóa Đi Beat Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Xóa Đi Beat Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Xóa Đi Beat Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Xóa Đi Beat Lyrics have been many singers present, if

Xóa Đi Beat Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Xóa Đi Beat Lyrics song presented by La ThăngBài hát: Xóa Đi Beat - La Thăng


Người đã bước ra đi thật xa, có hay bao ngày qua khiến anh gục ngã.

Qua xa trong tầm với, khiến anh không chạm chạm tới, nhói đau sao người hỡi,

khiến anh phải buông lơi.

Vì một người gian dối quên đi lời nói yêu thương hôm nào, cuộc tình giờ mòn mỏi, ai đã thay đổi.

Vì một người nào đó, em đã từ bỏ cho anh vô vọng.

Vậy thì giờ vô nghĩa em hãy xóa đi.


Xóa đi hết kí ức hôm nào

Xóa đi hết yêu dấu ngọt ngào

Xóa đi hết cảm giác mà mình đã trao

Mà em đành nỡ vậy sao

Dấu đi hết đau đớn qua rồi,

Dấu nước mắt trên mắt anh vội

Dấu cảm xúc anh nói giờ mình vỡ đôi...


Vậy giờ anh sẽ xóa đi hết hết

Sẽ xóa đi hết hết, sẽ xóa đi hết hết

Chẳng giữ lại lại gì đâu em

Vậy giờ anh sẽ xóa đi hết hết

Sẽ xóa đi hết hết, sẽ xóa đi hết hết

Chẳng giữ lại gì đâu em...
You're watching

correct Xóa Đi Beat Lyrics

if you detect errors in the Xóa Đi Beat Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Xóa Đi Beat Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Xóa Đi Beat Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...